Bass Cosmetics

Profil

Witaj,
Zaloguj / Zarejestuj się

Koszyk

Ilość pozycji asortymentowych: 0

(zobacz koszyk)

since / rok założenia 1996

choose language / wybierz język:

Infolinia:

(+48) 58 661 66 99
poniedziałek – piątek
8:00 – 16:00

Fax 24h:

(+48) 58 664 60 20

RegulaminRegulamin zakupów

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin opublikowany jest na stronie Sklepu internetowego, tak więc Klient ma możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Sklep internetowy paznokcie-bass.pl, działający pod adresem http://www.paznokcie-bass.pl, prowadzony jest przez firmę Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., z siedzibą w Gdyni przy ul. Lidzkiej 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000160686 przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 586-13-91-387 oraz REGON 191042421.

Kontakt ze Sklepem
- e-mailowy: biuro@paznokcie-bass.pl
- telefoniczny: 58 6646020 lub 881441911 
- listowy: Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., ul. Lidzka 26, 81-533 Gdynia.

Słowniczek
Sklep - prowadzony przez spółkę jawną Bass Cosmetics Walewska & Bilons sklep internetowy działający pod adresem http://www.paznokcie-bass.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.
Bass Cosmetics - Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., ul. Lidzka 26, 81-533 Gdynia.
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto Klienta.
Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
Konsultant - osoba obsługująca Klienta, porozumiewająca się z nim telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub listownie.
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta, służące m.in. do składania, realizacji oraz przeglądania złożonych zamówień. 
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta na poczcie lub w banku poprzez konto internetowe albo stacjonarne.
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego online, za pośrednictwem systemów płatności online.
Punkt odbioru - punkt prowadzony przez Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., mieszczący się w Gdyni przy ul. Lidzkiej 26, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w którym można odebrać zamówienia zrealizowane przez Sklep.
PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne wyposażone w czytnik PDF.
Kodeks Cywilny - Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.121 z zm.).
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 z zm.).

I.    Przyjmowanie i realizacja zamówień. 
1.    Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie paznokcie-bass.pl.
2.    Zamówienia od Klientów przyjmowane są poprzez stronę internetową paznokcie-bass.pl w ciągu 7 dni w tygodniu, 24 godzin na dobę. 
3.    Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową http://www.paznokcie-bass.pl/rejestracja.html, wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.
4.    W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru: 
a)    zamawianych towarów lub usług,
b)    sposobu dostawy oraz sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie,
c)    adresu dostawy oraz ewentualnie adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą się różnić).
5.    Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta, z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia, stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W odpowiedzi na złożone zamówienie, klient otrzymuje ze Sklepu na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, które nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Takowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, stanowiące jednocześnie oświadczenie o przyjęciu oferty, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów.
6.    Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia po jego złożeniu oraz treść aktualnego regulaminu Sklepu zawiera wysłana do Klienta wiadomość e-mail stanowiąca tzw. potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem uważa się za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest dowód zakupu: paragon albo faktura VAT.
7.    O braku możliwości realizacji zamówienia w całości lub jego części, Sklep zawiadomi Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego działu. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. 
W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient ma możliwość podjęcia decyzji odnośnie złożonego zamówienia: 
a)    akceptując realizację jego części w zakresie wyłącznie dostępnych towarów,
b)    anulując całość zamówienia.
Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem, Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.
8.    W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym powiadomi Klienta stosowną wiadomością wysłaną na podany przez Klienta adres e-mail. 

II.    Zmiany w zamówieniach. 
1.    Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Zestawienie zamówionych towarów dostępne jest w zakładce ‘historia / lista Twoich zakupów’ po zalogowaniu się na konto Klienta. Uzgadnianie zmian można ewentualnie dokonywać telefonicznie, za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego.
2.    Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące adresu Klienta, adresu dostawy oraz dotyczące polecenia zwrotu należności, będą przyjmowane tylko poprzez e-mail lub formularz kontaktowy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

III.    Ceny towarów i kosztów dostawy. 
1.    Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: 
a)    podawane są w złotych polskich, euro lub dolarach amerykańskich w zależności od wyboru waluty przez Klienta. Dla Klientów z terytorium Polski obligatoryjną walutą jest złoty polski,
b)    zawierają podatek VAT (23%),
c)    nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2.    Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie wspomnianych akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
3.    Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób, czyli poprzez:
a)    odbiór osobisty w Punkcie odbioru, bez dodatkowych kosztów dostawy, 
b)    firmę kurierską z kosztami dostawy do zapłacenia przez Klienta za dostarczenie przesyłki na wskazane miejsce wyłącznie w Polsce (o pojedynczej wadze do 25 kg, wartości do 5 tys. zł):
•    15,90 zł po dokonaniu przez Klienta pełnej przedpłaty za zamówiony towar,
•    14,90 zł przy opłacaniu przesyłki przy odbiorze, za tzw. pobraniem,
c)    Pocztę Polską lub firmę kurierską na wskazane miejsce przez Klienta poza terytorium Polski – z kosztami dostawy ustalanymi indywidualnie i po akceptacji przez Klienta. 
  
IV.    Czas realizacji zamówienia. Sposoby dostawy.
1.    Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę i wynosi od 1 do 3 dni roboczych. 
2.    Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej, aczkolwiek Klient może również skorzystać z opcji odbioru osobistego w Punkcie odbioru. 
3.    Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
4.    Do krajów spoza Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską.
5.    Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

V.    Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia. 
1.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: 
a)    płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
b)    przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
2.    Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone:
a)    przelewem bankowym lub elektronicznym (pełna przedpłata łącznie z kosztami dostawy). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,
b)    kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
3.    W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany w specjalnie wysłanej do niego wiadomości e-mail.

VI.    Reklamacje. 
1.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie e-mailem lub przy użyciu formularza kontaktowego. W treści zgłoszenia reklamacyjnego prosimy Klienta o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
2.    Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w załączonej do produktu karcie gwarancyjnej.
3.    Z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego działu, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.
4.    Jeżeli otrzymany przez Klienta towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub niezależnie z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy, z tytułu rękojmi za wady towaru.
5.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
6.    Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem.
7.    Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., ul. Lidzka 26, 81-533 Gdynia. Prosimy dołączyć dowód zakupu oraz opis reklamacji. 
8.    Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@paznokcie-bass.pl z dopiskiem ‘reklamacja’. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego:
a)    krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację,
b)    danych kontaktowych Klienta,
jak również o załączenie dowodu zakupu.
9.    Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

VII.    Prawo odstąpienia od umowy. 
1.    Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia (vide załącznik nr 1 - wzór formularza umieszczony na końcu niniejszego regulaminu). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar (oraz ewentualnie wypełniony formularz oświadczenia) Klient powinien odesłać na adres Sklepu: Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., ul. Lidzka 26, 81-533 Gdynia.  
2.    Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument powinien powstrzymać się od istotnych zmian przedmiotu świadczenia i nie powinien czynić w nim zmian nieodwracalnych. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza granicę zwykłego zarządu koniecznego do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3.    Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku: 
a)    umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b)    w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c)    w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
d)    w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
4.    Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.
5.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

VIII.    Zwrot należności Klientom. 
1.    Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni. 
2.    Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
3.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

IX.    Dane osobowe. 
1.    Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2.    Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3.    W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
4.    Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

5.    Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności


 
X.    Postanowienia końcowe. 
1.    Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J.
2.    Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony paznokcie-bass.pl. 
Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

6.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

7.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.    Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………
telefon ………………………………………………………………………………………….. 

Adresat      Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J.
                 ul. Lidzka 26, 81-533 Gdynia
                 tel./fax 58 6646020 
                 e-mail biuro@paznokcie-bass.pl 

Ja/my* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy/odbioru* …………………………………………………………………………………………………………………………………
…...................……………………………………

podpis Konsumenta 
(tylko w przypadku papierowej formy odstąpienia)
*niepotrzebne skreślić

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, prosimy Państwo o pisemne poinformowanie nas o tej decyzji wysyłając:
•    list na adres siedziby: Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J. ul. Lidzka 26, 81-533 Gdynia lub
•    mail na adres poczty elektronicznej: biuro@paznokcie-bass.pl lub
•    faks na nr:  58 6646020.
Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to obowiązkowe. 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyście wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do takowego odstąpienia. Miast tego możecie Państwo spakować i wysłać przedmiot sprzedaży, co będzie wystarczającym oświadczeniem woli o odstąpieniu od umowy. 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. 
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Proszę również pamiętać, że ponosicie Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Uwaga!
Wyłączne prawa do ‘treści’ udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Bass Cosmetics, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Bass Cosmetics lub podmiotom, z którymi Bass Cosmetics zawarła odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa, wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane firmy i kontakt

Adres : ul. Lidzka 26, 81-533 Gdynia

Infolinia : +48 881 441 911 

Tel. : +48 661 66 99

Tel. fax : +48 664 60 20  
E-mail : biuro@paznokcie-bass.pl

NIP : PL5861391387
   

Informujemy, że w okresie od 01.07.2009 do 30.09.2009 firma Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J. z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-533) przy ul. Lidzkiej 26 realizowała projekt objęty umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-22-004/09-00 Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Informujemy, że w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2011 firma Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J. z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-533) przy ul. Lidzkiej 26 realizowała projekt objęty umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-22-063/09-00 Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Celem projektu było wdrożenie Planu rozwoju esportu Przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu dwóch instrumentów możliwych do wyboru w ramach działania 6.1. Było to: udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy i uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe.paznokcie, akryl, żel, żelolakier, hybrydowy, lakier, tipsy, french, frencz, nail design, nail art, stylizacja, przedłużanie, modelowanie, zdobienie, kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty, manicure, pedicure

Logowanie:

Rejestracja: